Loading...

Zbrojarnia

Realizacje

Ważniejsze zrealizowanie kontrakty

• "Modernizacja 13 szt. obiektów inżynieryjnych, tj.: wiaduktów w km 69,552; 70,318; 76,385; 76,473/76,479; 76,858; 78,835 – szt. 6, przepustów w km: 70,336; 74,645; 76,245; 77,792; 78,586; 78,779; 79,542 – szt. 7 na szlaku Strzałki – Idzikowice tor 1 i 2 linii kolejowej nr 4 (CMK) Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie"
dla INTOP Warszawa Sp. z o.o.

• "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa, na odcinku Bochnia – Biadoliny w km 39,00 – 61,300, w ramach Projektu Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III"
dla INTOP Warszawa Sp. z o.o.

• "Modernizacja mostu w km 211,657 linii kolejowej nr 2 Warszawa – Terespol"
dla INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.

• "Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, odcinek Warszawa Zachodnia – Skierniewice w ramach Projektu Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, LOT A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice)"
dla KOMPLIDO Sp. z o.o.

• "Hala North - West Logistic Park w Szczecinie"
dla TERSTEEL Sp. z o.o.

• "Budowa wiatraków w miejscowości Losy koło Lubawy"
dla PREFABET – KURZĘTNIK Sp. z o.o.

• "5 Elektrowni Wiatrowych w województwie Mazowieckim"
dla TAMAX BIS BUDOWNICTWO

Obecnie realizowane kontrakty

• "Kontynuacja projektu i budowy autostrady A-1 Stryków – Węzeł Tuszyn na odcinku od km 295 + 850 do km 335 + 937,65 – Zadanie III odcinek od km 320 + 010 do km 335 + 937,65 (bez odcinka od km 322 + 150 do km 324 + 950)"
dla BUDIMEX S.A.

• "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (Osiedle AVIA oraz Enklawy przy ul. Orlińskiego) o nazwie Nowe Czyżyny w Krakowie"
dla BUDIMEX S.A.

• "Budowa drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S3 0 + 000,00 – 6 + 370,00"
dla BUDIMEX S.A.

• "Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław, zadanie 1 odcinek od Korzeńska (km ok. 108 + 758 do km 123 + 700)"
dla BUDIMEX S.A.

• "Hala produkcyjno- magazynowa w Czarnej Wodzie"
dla Przedsiębiorstwo Budowlane BUDIREM Sp. J.

• "Hala produkcyjno- magazynowa LVL Czarnków"
dla Przedsiębiorstwo Budowlane BUDIREM Sp. J.

• "Budowa kotłowni w Morągu"
dla Przedsiębiorstwo Budowlane BUDIREM Sp. J.

• "Hala magazynowa Magnice"
dla TERSTEEL Sp. z o.o.

• "Budowa McCormick Polska Kamis"
dla TERSTEEL Sp. z o.o.

• "Budowa nowego obiektu – GOLPASZ S.A. w Podkonicach Dużych, woj. Łódzkie"
dla TERSTEEL Sp. z o.o.